top of page

Kontakt

För frågor, funderingar eller annat, kontakta gärna oss via mail :

info@kungsbackatrial.se

VÅRA TRÄNINGSOMRÅDEN

Ysby

Gläntans väg, Kungsbacka

TRÄNINGSTIDER

mån & ons 16-20

lör & sön 10-16

Inomhushallen

Järnvägsgatan 3, 43441 Kungsbacka

TRÄNINGSTIDER

Träning i hallen pågår mellan 1/11 och 31/3

mån & ons 16-20

lör 10-16

sön 10-16

TRÄNINGSAVGIFT

- Säsongsavgift: 500kr (endast klubbens medlemmar)

- Säsongsavgift: 800kr (förare från andra klubbar, varav 300kr motsvarar ett års medlemsavgift)

- Det finns möjlighet att testa en gång gratis

Pengarna skickas via Swish till klubben på: 123 668 399 9, eller på PG: 174 444 6-4 (ange för vem avgiften gäller!) 

Kontaktperson: Robin Carlsson, mob 073-5068084

För att inte belasta gågatan ”Östra Storgatan” kör enligt kartan till "Järnvägsgatan”

Endast tillåtet att köra på akrylatbensin, miljömatta skall användas

! Observera att en Svemo förarlicens måste kunna uppvisas vid träning på dessa områden !

312948701_5442400419129118_4948620430406406981_n.jpg

STYRELSEN

Ordförande

Anders Hake

Ledamot

Staffan Wickström

Sekreterare, kassör

Lars Jillmyr

Ledamot

Julia Olsson

Ledamot

Robin Carlsson

Ledamot

Christopher Malmentun

MILJÖPOLICY

Kungsbacka Trial Klubb är miljöcertifierat enligt Svemos regler som nu är gemensamma med Svenska Bilsportsförbundet

MILJÖPOLICY

 • Kungsbacka Trial Klubb skall bedriva sitt miljöarbete på ett aktivt och framsynt sätt. Det skall leda till ständig förbättring och skall minst motsvara lagstiftningens krav.

 • Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer inom verksamheten.

 • Verksamheten skall styras av optimal hushållning med råvaror, energi och miljöstörande utsläpp. Hänsyn skall tas till natur och kulturvärden, och kretsloppets principer skall följas.

 • Varje medarbetare skall få den kunskap som krävs för att kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.

 • Valen av, och kraven på leverantörer och entreprenörer skall präglas av verksamhetens syn på miljön, så de i samverkan med oss kan bidra till klubbens miljömål.

 • En öppen dialog skall föras med medarbetare, myndigheter, och olika intressenter, om verksamhetens miljöpåverkan.

 • Kungsbacka Trial Klubbs medlemmar väljer ett miljöombud som skall biträda styrelsen i miljöarbetet. Arbetsbeskrivningen för miljöombudet, se separat dokument ”Arbetsbeskrivning för KTK:s miljöombud”

MILJÖOMBUD

 • Klubben utser ett miljöombud med uppgift att biträda styrelsen i miljöarbetet.

 • Miljöombudet skall hålla klubbens miljöpärm aktuell och uppdaterad samt vid tävlingar och banbesiktningar vara tillgänglig för att vid behov lämna information till SVEMO:s eller annan organisations domare och banbesiktningsmän.

 • Miljöombudet biträder styrelsen när det gäller att sammanställa de rapporter, checklistor och redovisningar som SVEMO eller annan organisation begär in.

 • Miljöombudets kunskaper ska användas för att informera arrangör, tävlande och publik.

 • Miljöombudet bör ingå i klubbens organisationskommitté och bevaka att miljöaspekterna beaktas i tävlingarna.

bottom of page