Resultat Klubbmästerskap Kungsbacka Trial Klubb 2012-10-06

Klass 80N (opilat spår)
1 David Rossi 15
2 Richard Olsson 52
     
Klass 80C (vitt spår)
1 Adam Isberg 28 (flest nollor)
2 Lucas Tunared 28
3 Linus Sandberg 58
     
Klass Wobblers (vitt spår)
1 Claes Tunared 24 (flest nollor)
2 Lars Andersson 24
     
Klass Wobblers Extra (gult spår)
1 Nicklas Malmentun 22
2 Benny Sellman 23
3 Björn Erixsson 28
4 Torbjörn Hake 30
5 Ronny Andersson 31
6 Jonas Bergqvist 32
7 Ken Ekman 33
8 Jonathan Andersson 36
9 Roland Andersson 41
10 Paul Åkesson 42
11 Richard Norlén 43
     
Klass MCB (grönt spår)
1 Anders Olsson 19
2 Marcus Hake 20
3 Fredrik Andersson 31 (flest nollor)
4 Björn Bergqvist 31